Сдружение „Юнити” е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Работи за развитието на гражданското общество.Предоставя техническа подкрепа на граждани, фирми и организации.
СДРУЖЕНИЕ  ЮНИТИ
Мисия -    Сдружение "Юнити " задължава своите ресурси, за да отговорят на въпросите от  социална,икономическа, правна  и екологична гледна точка, особено тези, които имат по-голямо влияние върху живота на хората в неравностойно положение.
Сдружението поставя въпроса за правата на гражданите и овластяването им като основен приоритет за успешното и устойчиво развитие на страната ни. Чрез консултиране, обучения и редица други дейности "Юнити" инвестира в иновативност на гражданите и към подобряване правата на хората в световен мащаб.
Подкрепяме местни НПО , работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всичките и сфери на обществен живот и за премахването на всяка форма на дискриминация.

Стратегия - Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса,националните и местните власти с цел подобряване на качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.


Цели 

  • Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране;
  • Предоставя техническа подкрепа на граждани, фирми и организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото на национално ниво;
  • Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в България 
  • Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми;
  • Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи етични стандарти;
  • Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в България.

Екип - Екипът ни се състои от опитни професионалисти, експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Нашите консултанти са подготвени да отговарят на всички нови предизвикателства , свързани с ефективното усвояване на средствата от европейски и други донорски програми и фондове.

Партньорства  -  Ние ценим партньорства, както като източник на финансиране и като грант-машина. 

Споделете Вашите идеи и заедно ще ги осъществим!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg